A Pro Christo nonprofit szervezet az Ipolysági Református Egyházközség polgári társulása. Maga a szervezet azonban régebbre eredeztethető ugyanis megalapításának gondolata a Calvin János Teológiai Akadémia (CJTA) 2002/2003-as akadémiai évének egyik diák-önkormányzati ülésén vetődött fel. A diáktanács tagjai elhatározták, hogy a közösség érdekeit szem előtt tartva létrehoznak egy olyan polgári társulást, amely védi és előmozdítja a diákok öntudatfejlesztését és képzését. A szervezet nyilvános bejegyzése 2002. december 18-án a Nyitrai Kerületi Hivatalban történt sor.

Fő célkitűzései között volt a CJTA diáksága művelődésének védelme és támogatása; külföldi szakirodalom beszerzése; a CJTA diáksága anyagi és technikai bázisának kibővítése; kultúrális, művelődési és oktató célzatú műsorok megszervezése; sportrendezvények támogatása; humanitárius és jótékonysági munka szervezése. A szervezet két alapító tagja: Gebe László és Izsmán Jónás teológusok voltak. A Pro Christo szervezésében került megrendezésre többek között a Felvidéki Egyházi Zenekarok Találkozója -négy alkalommal Komáromban; ismeretterjesztő előadás Jókán a Jehova tanúiról és a Hit gyülekezetéről; illetve könyvek is lettek szétosztva a teológia diákjai között.

Sajnos azonban miután az alapító tagok befejezték az iskolát az aktivitás is elmaradt... Nemcsak az alkalmak szervezése maradt el, de a hivatalos dokumentációk vezetése is. Ennek következményeként a Pro Christo a megszűnés felé közeledett. A hivatalos szervektől való felkeresés pedig megpecsételte a szervezet további sorsát, határozat született a megszüntetésre.

Ebben az időben viszont gyülekezetünk egy nonprofit szervezetet szeretett volna létrehozni. Az ügyvédnővel való konzultáció során arra jutottunk, hogy sokkal egyszerűbb a régi szervezet átkonvertálása mint egy új létrehozása. Így felvettük a kapcsolatot a Pro Christo akkori tagjaival és az átvételi folyamat megindítása után 2010. december 14-én sikerült átvennünk a szervezetet.

A Pro Christo célkitűzései között szerepel: A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház támogatása; keresztyén irodalom beszerzése; a SzRKE anyagi és technikai bázisának kibővítése; kultúrális, művelődési és oktató előadások megszervezése; sporttevékenység támogatása; humanitárius és jótékonysági munka szervezése; missziós tevékenység; fogyatékkal élő gyermekek és szüleik támogatása; a kulturális és nyelvi tradíció megőrzése; szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatása; egyházi szervezetek létesítményeinek fenntartása; nemzetközi kapcsolatok ápolása.

 

 

A Pro Christo n.f. tagjai: Bakai Péter, Izsmán Jónás, Oros Zoltán és Sztranyák Éva.