Célkitűzéseink: A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház támogatása; keresztyén irodalom beszerzése; a SzRKE anyagi és technikai bázisának kibővítése; kultúrális, művelődési és oktató előadások megszervezése; sporttevékenység támogatása; humanitárius és jótékonysági munka szervezése; missziós tevékenység; fogyatékkal élő gyermekek és szüleik támogatása; a kulturális és nyelvi tradíció megőrzése; szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatása; egyházi szervezetek létesítményeinek fenntartása; nemzetközi kapcsolatok ápolása.